De CO2-impact van Greengiving

 

Greengiving staat voor groen en duurzaam. Niet alleen wat betreft onze producten, maar ook wat betreft onze manier van ondernemen. Dat betekent dat we onszelf steeds afvragen welke processen nóg duurzamer kunnen. Een belangrijk aspect van dit duurzame ondernemerschap zijn de keuzes omtrent onze CO2-uitstoot. Helaas stoten wij ook CO2 uit, daar kunnen we niet omheen. Om deze uitstoot te verminderen, richten we ons op 3 pijlers: hergebruiken, recyclen en reduceren. En voor de onderdelen waar we op dit moment (nog) niet kunnen verminderen, compenseren we.

 

 

Hergebruiken en recyclen

 Kartonnen dozen die bij ons binnenkomen, gebruiken we nog een keer

 De energie die opgewekt wordt door onze zonnepanelen, gebruiken we voor de machines in ons magazijn

 We gebruiken geen wegwerpflesjes en -bekers

 Inktcartridges worden ingeleverd voor recycling

 

  

 

 

Reduceren

 Emailverkeer en dataopslag beperken

 Het aantal transportbewegingen verminderen door eigen voorraad en slim inkopen

 Uitstoot woon-werkverkeer verminderen door elektrisch rijden, fietsen en gebruik OV

 

 

 

  

 

 

Doelstellingen periode 2020-2024

De komende jaren gaan we actief aan de slag met het in kaart brengen en reduceren van onze CO2-uitstoot. Voor een aantal onderdelen zal er ook gecompenseerd moeten worden.

 

Bekijk hier de toelichting per onderdeel.

 

 

 

 2020 

 

 2021 

 2022

 2023

 2024

 Energieverbruik bedrijfspand

 CO2-positief

 CO2-positief

 CO2-positief

 CO2-positief

 CO2-positief

 Woon-werkverkeer en bedrijfsauto*

 Gecompenseerd

 Gecompenseerd

 Wordt gecompenseerd

 Wordt gecompenseerd

 Wordt gecompenseerd

 Containervervoer**

 (groeipapier en katoenen tassen)

 Gecompenseerd

 Gecompenseerd

 Wordt gecompenseerd

 Wordt gecompenseerd

 Wordt gecompenseerd

 Dataverkeer (mail en website)

 -

 Gecompenseerd

 Minimaliseren en het 

 overige deel compenseren

 Minimaliseren en het 

 overige deel compenseren

 Minimaliseren en het

 overige deel compenseren

 Aantal orders CO2-neutraal verzonden 

 (percentage van totaal aantal orders)

 39% 

 61% 

 75%

 88%

 100%

 Aantal orders CO2-neutraal bedrukt

 (percentage van totaal aantal orders)

 39% 

 52% 

 60%

 65%

 70%

 CO2-uitstoot per product in kaart brengen

(percentage van totaal aantal producten)

 -

 -

 20%

 40%

 60%

 Aantal producten CO2-neutraal geproduceerd

 (percentage van de omzet)

 -  23%   30%  40%  50%

* Berekend via www.klimaatplein.com

** Berekend via www.ritra.nl

CO2-compensatie

Greengiving groeit, en daarmee groeit - helaas - ook onze uitstoot. Hoewel we alles op alles zetten om de uitstoot te verminderen, zijn er onderdelen waarbij dit lastig is. Voor deze onderdelen, zoals het woon-werkverkeer van onze medewerkers, compenseren we de uitstoot via Trees for All. Daarmee steunen we gecertificeerde bosprojecten. 

 

 

CO2-compensatie 2020

 

 

In 2020 hebben we voor het eerst onze CO2-uitstoot berekend. We hebben voor de volgende onderdelen de uitstoot in kaart kunnen brengen:

 

  • Energieverbruik bedrijfspand (verbruik volledig gedekt door opbrengst zonnepanelen)
  • Woon-werkverkeer en bedrijfsauto
  • Container transport van groeipapier en katoenen tassen

De uitstoot op deze onderdelen bedroeg in totaal 38 ton CO2 (= 3803 kg per FTE). Dit is gecompenseerd bij Trees for All, een erkende stichting met CBF-keurmerk en ANBI-status. Bekijk hier het certificaat.

 

In de CO2-berekening is niet de uitstoot van de productie en transport van de producten meegenomen. Omdat hierbij sprake is van een keten is het voor veel producten (vooralsnog) erg ingewikkeld om dit in kaart te brengen. We gaan hier de komende jaren over in gesprek met onze leveranciers.

CO2-compensatie 2021

 

 

De uitstoot van 2021 komt op 38,6 ton CO2 (= 3441 kg per FTE). In de berekening zijn dezelfde onderdelen als vorig jaar meegenomen. Daarnaast is de uitstoot van het dataverkeer (zowel mail als website) meegenomen.

 

  • Energieverbruik bedrijfspand (verbruik volledig gedekt door opbrengst zonnepanelen)
  • Woon-werkverkeer en bedrijfsauto
  • Container transport van groeipapier en katoenen tassen
  • Dataverkeer (mail en website)

De compensatie voor 2021 is tegelijk gedaan met de compensatie van 2020. Voor deze twee jaren is in totaal 90 ton CO2-uitstoot* gecompenseerd bij Trees for All (bekijk hier het certificaat).

 

*De schatting voor 2021 was hoger dan de uiteindelijke uitstoot, vandaar dat er ook voor meer uitstoot is gecompenseerd.

 

In de CO2-berekening is niet de uitstoot van de productie en transport van de producten meegenomen. Omdat hierbij sprake is van een keten is het voor veel producten (vooralsnog) erg ingewikkeld om dit in kaart te brengen. We gaan hier de komende jaren over in gesprek met onze leveranciers.